0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 3:Bể tự hoại

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Thuyết minh tính toán bể tự hoại

2. Bản vẽ: Bể tự hoại

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc); Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Bể tự hoại

4. Bản vẽ điện

5. Cấp thoát nước

6. Bóc tách nhà hiệu bộ

7. Thuyết minh và san nền

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

nlh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: