0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 4:Điện

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.Mặt bằng cấp điện công tơ

- Sơ đồ cấp điện cho tủ công tơ

- Bản vẽ chi tiết tủ điện công tơ

2.Tủ công tơ

- Mặt bằng cấp điện tổng thể

- Mặt bằng cấp điện khối phòng hiệu bộ và chi tiết lắp đặt các tủ điện

- Mặt bằng cấp điện khối phòng học và chi tiết lắp đặt các tủ điện

- Mặt bằng cấp điện khối bộ môn và chi tiết lắp đặt các tủ điện

3.Mặt bằng chiếu sáng ngoài trời

- Chi tiết cột đèn chiếu sáng

- Mặt bằng chiếu sáng khối phòng học, phòng hiệu bộ, phòng bộ môn

- Mặt cắt chiếu sáng điển hình

- Chi tiết lắp đặp thiết bị chiếu sáng

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện tầng 1, 2 khối phòng học

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện tầng 1, 2 khối phòng bộ môn

- Sơ đồ nguyên lý tủ điện tầng 1, 2 khối phòng hiệu bộ

- Chiếu sang và chống sét nhà bảo vệ và nhà để xe

- Mặt bằng chống sét và bán kính bảo vệ chống sét

- Mặt bằng đặt kim chống sét

- Chi tiết thiết bị chống sét

- Bảng khối lượng chi tiết

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file Word(.doc); Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Bể tự hoại

4. Bản vẽ điện

5. Cấp thoát nước

6. Bóc tách nhà hiệu bộ

7. Thuyết minh và san nền

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

nlh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: