0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Trường tiểu học - Phần 5:Cấp thoát nước

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1.Mặt bằng tổng thể cấp thoát nước trường tiểu học

2.Khối bộ môn

- Mặt bằng cấp thoát nước  tầng 1,2, khối bộ môn và mái

- Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, chi tiết WC khối bộ môn

- Bảng thống kê khối lượng vật tư khối bộ môn

3.Khối phòng học

- Mặt bằng cấp thoát nước  tầng 1,2, khối phòng học

- Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, chi tiết WC khối phòng học

- Bảng thống kê khối lượng vật tư khối phòng học

4.Khối hiệu bộ

- Mặt bằng cấp thoát nước tầng 1, 2 và mái

- Sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, chi tiết WC khối hiệu bộ

- Bảng thống kê khối lượng vật tư khối hiệu bộ

5.Hố ga

- Chi tiết hố ga

- Chi tiết đấu nối hiện trạng mương thoát nước ngoài nhà

- Bảng thống kê hố ga thoát nước ngoài nhà

6.Chi tiết bể tự hoại

7.Chi tiết bể chứa nước sạch

8.Chi tiết hố đồng hồ nước

9.Giếng khoan

- Kết cấu giếng khoan

- Mặt bằng, mặt cắt giếng khoan

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg)

Hồ sơ thiết kế bao gồm 7 phần với các bản vẽ sau:

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

1. Kiến trúc

2. Kết cấu

3. Bể tự hoại

4. Bản vẽ điện

5. Cấp thoát nước

6. Bóc tách nhà hiệu bộ

7. Thuyết minh và san nền

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

nlh

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: