Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình nhà ở bao gồm đầy đủ các bản vẽ yêu cầu đối với việc cấp phép xây dựng các công trình xây dựng nhà ở dân cư. Các bản vẽ bao gồm: -Hiện trạng công tr
Date published: 09.01.2015 | 07:54
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình nhà ở

Hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình nhà ở bao gồm đầy đủ các bản vẽ yêu cầu đối với việc cấp phép xây dựng các công trình xây dựng nhà ở dân cư. Các bản vẽ bao gồm:

-Hiện trạng công trình: vị trí xây dựng, mặt bằng, mặt đứng hiện trạng khu đất.

-Phương án thiết kế xây dựng công trình xin câp phép xây dựng: mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt công trình.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]