Hồ sơ xin phép xây dựng nhà lô 4500x17000 là tập bản vẽ xin phép xây dựng bao gồm file cad mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết, kết cấu, điện, nước.

Date published: 10.05.2014 | 17:20
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà lô 4500x17000

Hồ sơ xin phép xây dựng nhà lô 4500x17000 là tập bản vẽ xin phép xây dựng bao gồm file cad mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết, kết cấu, điện, nước.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]