Hồ sơ bản vẽ kết cấu bể nước ngầm
Date published: 09.05.2014 | 08:36
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Kết cấu bể nước ngầm

Hồ sơ bản vẽ kết cấu thép nhà xưởng bao gồm các bản vẽ sau:

1- kết cấu đáy bể

2- kết cấu thành bể

3- kết cấu nắp bể

 (hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]