Mẫu thuyết minh gồm 5 chương:

Chương 1: Thuyết ming tổng quát về công trình và các tiêu chuẩn áp dụng

Chường 2: Quy mô công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật

Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật công trình

Chương 4: Chỉ dân kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình ( Chỉ dẫn về kiến trúc, kết cấu, điện, nước, điều hòa thông gió, thang máy, phòng cháy chữa cháy….

Chương 5: An toàn và vệ sinh môi trường.

Định dạng tài liệu: File word(.doc)

(ht-nth)

Date published: 03.11.2017 | 08:49
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Mẫu thuyết minh TKBVTC công trình tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà ở cao 28 tầng.

Mẫu thuyết minh gồm 5 chương:

Chương 1: Thuyết ming tổng quát về công trình và các tiêu chuẩn áp dụng

Chường 2: Quy mô công trình và các tiêu chuẩn kỹ thuật

Chương 3: Các giải pháp kỹ thuật công trình

Chương 4: Chỉ dân kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình ( Chỉ dẫn về kiến trúc, kết cấu, điện, nước, điều hòa thông gió, thang máy, phòng cháy chữa cháy….

Chương 5: An toàn và vệ sinh môi trường.

Định dạng tài liệu: File word(.doc)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]