Thiết kế điển hình nhà ở công vụ - loại biệt thự
Date published: 20.02.2014 | 14:22
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Thiết kế điển hình nhà ở công vụ - loại biệt thự

Bộ bản vẽ thiết kế điển hình nhà ở công vụ và các loại biệt thự  ban hành theo Quyết định số 1146/QĐ-BXD của Bộ xây dựng.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]