Thiết kế điển hình trường mầm non
Date published: 20.02.2014 | 14:06
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Thiết kế điển hình trường mầm non

Bộ bản vẽ thiết kế điển hình trường mầm non  ban hành theo Quyết định số 1146/QĐ-BXD của Bộ xây dựng.

Các thiết kế điển hình trường mầm non ban hành bao gồm:

1- Phòng giáo dục thể chất

2- Phòng giáo dục nghệ thuật

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]