Thiết kế điển hình trường tiểu học
Date published: 20.02.2014 | 13:46
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Thiết kế điển hình trường tiểu học

Bộ bản vẽ thiết kế điển hình trường tiểu học (khối phục vụ học tập) ban hành theo Quyết định số 1146/QĐ-BXD của Bộ xây dựng.

Các thiết kế điển hình trường tiểu học ban hành bao gồm:

1- Thư viện: kho, thủ thư, phòng đọc chung, phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên

2- Phòng giáo dục nghệ thuật

3- Phòng thiết bị giáo dục

4- Phòng truyền thống

5- Phòng hoạt động đội

6- Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập

7- Phòng giáo dục rèn luyện thể chất.

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]