0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Thư viện 3D Kiến trúc nhà Việt cổ gian thờ trên mái

- Thư viện mẫu kiến trúc nhà Việt cổ.

- Mẫu gian thờ trên mái được cải tạo theo hình thức kiến trúc nhà Việt cổ, hệ kết cấu cột, vì kèo, xà bằng gỗ, mái lợp ngói....

- Gian thờ được chia làm 3 gian, có hành lang phía trước.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Sketchup (.skp)

(nvt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi