0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Thuyết minh kết cấu móng nhà công nghiệp

Phần thuyết minh trình bày cách tính toán tải trọng tác dụng, phần mềm sử dụng, xuất kết quả nội lực chân cột và tính toán thiết kế móng cọc cho công trình nhà máy 

Kuroda.

(hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi