Thuyết minh kết cấu móng nhà công nghiệp
Date published: 19.05.2014 | 09:43
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
25 EP

Thuyết minh kết cấu móng nhà công nghiệp

Phần thuyết minh trình bày cách tính toán tải trọng tác dụng, phần mềm sử dụng, xuất kết quả nội lực chân cột và tính toán thiết kế móng cọc cho công trình nhà máy 

Kuroda.

(hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]