0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Thuyết minh và bảng tính toán phương án tài chính dự án tại Thành phố Bắc Giang (cập nhật các thông tư, nghị định năm 2017)

Khi lập dự án đầu tư xây dựng tại mỗi Tỉnh thành khác nhau ( Hà Nội, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Giang ….) thì ngoài việc tuân thủ theo các Nghị đinh, thông tư hướng dẫn chung (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 06/2016/TT-BTC, Quyết định số 79/QĐ-BXD….) thì phải tìm hiểu các NĐ, TT hướng dẫn riêng do mỗi tỉnh ban hành.

Chúng tôi đưa ra Mẫu thuyết minh và bảng Excel lập phương án tài chính dự án đầu tư tại Thành phố Bắc Giang đã cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất năm 2017 và kèm theo các văn bản hướng dẫn về đầu tư dự án khu đô thị trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang.

Quy mô dự án: tổng diện tích đất 101.758 m2 trong đó ( đất ở mới 39.275 m2, đất ở hiện trạng: 3.117m2, đất công cộng:2.480m2, đất cây xanh:4.600m2, đất giao thông:52.286m2)

Tiến độ thực hiện:  từ quý III-năm 2017 đến hết năm 2020

Phương án kinh doanh: bán đất nền khu vực đất ở mới từ năm 2018-2021 

Tài liệu bao gồm 3 phần:

*) Phần 1: Các bảng Excel (.xls) tính toán đầy đủ có link với nhau ( gồm 18 bảng phụ lục tính toán), được lập sẵn có thể dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn để phù hợp với các dự khác tương tự trên địa bàn TP Bắc Giang.

-Thuyết minh căn cứ lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính

- Phụ lục 1: Các thông số, chỉ tiêu kinh tế- tài chính

- Phụ lục 2 : Tổng mức đầu tư dự án

- Phụ lục 3: Nhu cầu vay vốn- tiến độ huy động vốn

- Phụ lục 4: Bảng tính toán lãi vay trong thời gian xây dựng

- Phụ lục 5: Bảng tính giá đất của dự án

- Phụ lục 6: Doanh thu phát triển của dự án

- Phụ lục 7: Tổng hợp doanh thu và chi phí xây dựng hạ tầng quy về hiện tại

- Phụ lục 8: Bảng tính tiền sử dụng đất của dự án

- Phụ lục 9, 10,11,12,13 : Chi phí lương, dịch vụ, bảo lãnh, quản lý, …..

- Phụ lục 14 : Bảng tính lợi nhuận dự án

- Phụ lục 15 : Bảng tính NPV và IRR

- Phụ lục 16 : Thời gian thu hồi vốn

- Phụ lục 17 : Tiến độ dự án

- Phụ lục 18 : Bảng tra các hệ số chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn…. theo quyết định 79/2017

*) Phần 2: Thuyết minh Báo cáo phương án tài chính dự án tại TP Bắc Giang ( khoảng 15 trang) định dạng .Doc

*) Phần 3: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…) ( theo hướng dẫn chung của nhà nước), Các Quyết định, thông tư hướng dẫn về dự án khu đô thị mới tại Bắc Giang ( .Doc, PDF)

Để tham khảo các file tính toán tổng mức và phương án tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng khác vào link sau:

 https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

htp://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi