Tổng hợp các dạng chi tiết cầu thang và các file tính toán kết cấu
Date published: 17.05.2017 | 21:42
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Tổng hợp các dạng chi tiết cầu thang và các file tính toán kết cấu

Tài liệu này gồm:

A .Phân loại.

1. Theo sơ đồ kết cấu cầu thang

• Cầu thang có cốn thang (dầm limon)

• Cầu thang dạng bản chịu lực (không có dầm limon)

• Cầu thang có dầm xương cá (có dầm limon ở giữa)

• Cầu thang dạng bậc có dạng console

B. Theo cấu tạo

• Cầu thang 1 đợt (1 vế)

• Cầu thang 2 đợt

• Cầu thang 3 đợt

C. Sơ đồ tính.

• Người sử dụng có thể tách từng bộ phận của cầu thang để tính toán (bản thang,bản chiếu nghỉ,dầm chiếu nghỉ,…)

• Mô phỏng cầu thang toàn bọ các bộ phận của thang thành mô hình không gian để tính toán

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]