0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án: Bệnh viện đa khoa lập năm 2017

Tài liệu Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án: Bệnh viện đa khoa được lập vào tháng 7 năm 2017( đã cập nhật theo các văn bản, quyết định, thông tư mới ban hành :Quyết định số 79/QĐ-BXD, Quyết định số 706/QĐ-BXD….).

Tài liệu bao gồm các bảng biểu exel tính toán có link với nhau một cách tiện lợi, giúp việc lập tổng mức đầu tư và tính toán, hiệu chỉnh các chỉ sổ hiệu quả kinh tế (NPV, IRR, điểm hòa vốn, thời gian thu hồi vốn, tỉ số giữa lợi ích/chi phí …..) một các nhanh chóng, thuận lợi. 

1.Thông tin cơ bản dự án:

Diện tích đất :                               30.000m2

Diện tích đất xây dựng:                           5804,62 m2

Đất bãi đỗ xe ngoài trời:                          1500 m2

Đất vườn dưỡng sinh và phục hồi chức năng :              2500 m2

Đất sân vườn, tiểu cảnh: 11500 m2

Số giường bệnh viện:                             150 Giường:

-Nguồn vốn: vốn tự có (10%) và vốn huy động và vốn vay ngân hàng ( 80%)

- Tiến độ xây dựng và khai thác 

+ Thời gian lập dự án, thi công xây dựng: Quý II/2017 đến hết Quý IV/2020.

+ Thời gian khai thác và sử dụng từ năm 2018

-Phương án kinh doanh: Doanh thu từ hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện, doanh thu điều trị nội trú tại bệnh viện và doanh thu từ khu dưỡng lão, phục hồi chức năng.

-Thời gian vận hành dự án dự kiến 15 năm

- Kế hoạch trả nợ : trả gốc và lãi hàng năm sau khi xây dựng xong

2. Tài liệu gồm 2 phần

*) Phần 1: Bảng tính Excel Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả kinh tế) dự án Bệnh viện đa khoa ( định dạng .XLS) :

-          Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

-          Phụ lục 2: Tổng mức đầu tư dự kiến dự án

-          Phụ lục 2.1: Tổng mức đầu tư giai đoạn 1

-          Phụ lục 2.2: Tổng mức đầu tư giai đoạn 2

-          Phụ lục 3: Nhu cầu vốn

-          Phụ lục 4: Kế hoạch vay vốn

-          Phụ lục 5: Doanh thu phát triển dự án

-          Phụ lục 6: Tổng hợp doanh thu của dự án

-          Phụ lục 7: Tổng hợp chi phí vận hành

-          Phụ lục 8: Bảng tính lợi nhuận dự án

-          Phụ lục 9: Xác đinh giá trị NPV, IRR ( đánh giá hiệu quả dự án)

-          Phụ lục 10: Kế hoạch trả nợ

-          Phụ lục 11: Thời gian thu hồi vốn

-          Phụ lục 12: Tiến độ dự án

-          Bảng tra hệ số tư vấn, quản lý dự án.. theo QĐ/2017.

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…)

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính Dự án: Tổ hợp Khách sạn dịch vụ có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-to-hop-khach-san-dich-vu.html

Để tham khảo tài liệu: Phương án tài chính ( hiệu quả kinh tế) dự án :  khách sạn 3 sao có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/cong-trinh-kien-truc/phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-kinh-te-du-an-khach-san-3-sao.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi