0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo TT05/2017/TT-BXD

Ngày 05/04/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2017 và thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng .

       Để việc tính toán Các chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được nhanh chóng và chính xác, chúng tôi đưa ra các Bảng Excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch vùng, Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000, Quy hoạch chi tiết khu đô thị tỉ lệ 1/500, Quy hoạch chung xây dựng xã, Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn.

        Đây là tài liệu được lập trên phần mền Excel với các tính năng tự động tính toán các chi phí lập đồ án quy hoạch theo TT05/2017/TT-BXD ( chi phí lập quy hoạch, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch… ) khi nhập thông số đầu vào: quy mô diện tích, quy mô dân số của khu quy hoạch vào bảng .

Tài liệu bao gồm 2 phần:

Phần 1: Bảng excel tính toán Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 ( đã lập sẵn các loại chi phí lập đồ án quy hoạch theo TT05/2017/TT-BXD) với định dạng file (.XLS)

Phần 2: Thông tư số 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (PDF)

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi