Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000 theo TT20/2019/TT-BXD
Date published: 29.04.2020 | 10:41
Available in Ebook
Công trình quy hoạch
30 EP

Bảng tra nhanh chi phí lập quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000 theo TT20/2019/TT-BXD

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2020 và thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng .

       Tài liệu là Bảng tra nhanh các chi phí lập đồ án Quy hoạch quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000 được lập thành bảng Excel với các tính năng tự động tính toán các chi phí ( chi phí lập quy hoạch, chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định quy hoạch, chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch… ) khi nhập thông số đầu vào: quy mô diện tích.

(Ht-ttmh-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]