Thiết kế đô thị, thiết kế đô thị tuyến phố, thiết kế đô thị trục đường, thiết kế đô thị quảng trường, , quy hoạch phân khu, phân khu chức năng, Đông Nam Việt trì, Slide báo cáo quy hoạch, quy
Date published: 30.01.2015 | 10:22
Available in Ebook
Công trình quy hoạch
30 EP

Báo cáo ý tưởng quy hoạch phân khu khu chức năng Đông Nam – Việt Trì

Hồ sơ báo cáo ý tưởng quy hoạch phân khu khu chức năng Đông Nam – Việt Trì gồm 2 nội dung chính:

-          Ý tưởng quy hoạch lập quy hoạch sử đất

-          Ý tưởng về cảnh quan đô thị

Slide báo cáo gôm 33 trang, với nhiều bản vẽ, hình vẽ minh họa cho các ý tưởng, thể hiện rõ quan điểm và ý tưởng của khu vực thiết kế, phân tích chi tiết để đưa ra cá ý tưởng đột phá cho khu vực. Hồ sơ sẽ là một tài liệu tham khảo cần thiết cho các KTS khi tham gia thiết kế một hồ sơ tương tự.

Định dạng tài liệu: slide (.ppt)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]