Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500
Date published: 05.07.2018 | 08:57
Available in Ebook

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư tổ 11, khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Diện tích nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng: 3,89ha.

Ranh giới dự án được giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp khu dân cư;

+ Phía Tây giáp Dự án khu đô thị ven biển thị chấn Cái Rồng;

+ Phía Nam giáp Dự án khu đô thị ven biển thị chấn Cái Rồng;

+ Phía Bắc giáp khu dân cư.

Thành phần hồ sơ quy hoạch  bao gồm bản vẽ A0 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH05: Thiết kế đô thị

-QH06: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- QH07: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH08: Bản đồ quy hoạch san nền

- QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- QH10: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH11: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH12: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- QH13: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

2. Thuyết minh (tổng số trang: 15 trang)

(dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]