Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

 

- Khu đất quy hoạch thuộc khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp khu dân cư;

+ Phía Tây giáp Dự án khu đô thị ven biển thị chấn Cái Rồng;

+ Phía Nam giáp Dự án khu đô thị ven biển thị chấn Cái Rồng;

+ Phía Bắc giáp khu dân cư.

-  Tổng diện tích 38.927,43m2 (tương đương 3.89ha).

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Điều lệ quản lý quy hoạch (Dự thảo)

+ Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch

+ Bản vẽ

01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

02: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

03: Bản đồ quy hoạch Giao thông

04: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

05: Bản đồ quy hoạch san nền

06: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

07: Bản đồ quy hoạch Cấp nước

08: Bản đồ quy hoạch Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

09: Bản đồ quy hoạch Cấp điện sinh hoạt

10: Bản đồ quy hoạch Cấp điện chiếu sáng

11: Bản đồ quy hoạch Cấp điện chiếu sáng

12: Thiết kế đô thị

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b-lamnv)

Date published: 20.03.2018 | 23:15
Available in Ebook

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – Khu dân cư tổ 11, Khu 7, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

 

- Khu đất quy hoạch thuộc khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp khu dân cư;

+ Phía Tây giáp Dự án khu đô thị ven biển thị chấn Cái Rồng;

+ Phía Nam giáp Dự án khu đô thị ven biển thị chấn Cái Rồng;

+ Phía Bắc giáp khu dân cư.

-  Tổng diện tích 38.927,43m2 (tương đương 3.89ha).

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Điều lệ quản lý quy hoạch (Dự thảo)

+ Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch

+ Bản vẽ

01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

02: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

03: Bản đồ quy hoạch Giao thông

04: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

05: Bản đồ quy hoạch san nền

06: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

07: Bản đồ quy hoạch Cấp nước

08: Bản đồ quy hoạch Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

09: Bản đồ quy hoạch Cấp điện sinh hoạt

10: Bản đồ quy hoạch Cấp điện chiếu sáng

11: Bản đồ quy hoạch Cấp điện chiếu sáng

12: Thiết kế đô thị

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b-lamnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]