Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ phối cảnh tổng thể

+ QH06: Bản đồ thiết kế đô thị tổng thể

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và file ảnh kích cỡ lớn (.jpg), thuyết minh file pdf (.pdf)

(b)

Date published: 16.03.2014 | 23:58
Available in Ebook

QHPK-Minh Châu, Quan Lạn-Huyện Vân Đồn-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ phối cảnh tổng thể

+ QH06: Bản đồ thiết kế đô thị tổng thể

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và file ảnh kích cỡ lớn (.jpg), thuyết minh file pdf (.pdf)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]