0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHPK-Minh Châu, Quan Lạn-Huyện Vân Đồn-Tỉnh Quảng Ninh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, quyết định

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH05: Bản đồ phối cảnh tổng thể

+ QH06: Bản đồ thiết kế đô thị tổng thể

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg) và file ảnh kích cỡ lớn (.jpg), thuyết minh file pdf (.pdf)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi