Đồ án Quy hoạch chi tiết.
Date published: 03.07.2018 | 09:08
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu chức năng trung tâm khu du lịch sinh thái đảo Vạn Cảnh, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quang Ninh.

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết: 181ha.

Khu vực nghiên cứu nằm ở trung tâm và phía Nam đảo Vạn Cảnh, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; thuộc phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái tại đảo Vạn Cảnh, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND Tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 11/7/2008.và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp núi trung tâm đảo.

- Phía Nam giáp biển Đông.

- Phía Đông giáp núi phía Đông đảo.

- Phía Tây giáp núi và khu vực dự kiến xây dựng mô hình làng quê Bắc Bộ.

Thành phần hồ sơ quy hoạch  bao gồm bản vẽ A0 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word): Hồ sơ dạng song ngữ (Tiếng anh + Tiếng việt).

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch

- QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02B: Bản đồ quy hoạch đánh giá lựa chọn quỹ đất xây dựng

- QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH04A: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH04B: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- QH05A:  Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05B: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ( Phối cảnh)

- QH05C: Bản vẽ thiết kế đô thị

- QH06A: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

- QH06B: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- QH06C: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH07A: Bản đồ định hướng cấp nước    

- QH07B: Bản đồ quy hoạch thoát nước

- QH07C: Mặt bằng cấp điện hạ thế 0.4Kv

- QH07D: Mặt bằng cấp điện chiếu sáng

- QH07E: Mặt bằng hệ thống thông tin liên lạc

- QH07F: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

2. Thuyết minh (tổng số trang: 40 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]