Đồ án Quy hoạch chi tiết.
Date published: 04.07.2018 | 16:18
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết 1/500 Các khu dân cư thôn Đồng Tiến, Đông Thành, xã Đồng Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quang Ninh.

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết: 30,8ha.

Ranh giới dự án được giới hạn như sau:

+ Phía Nam và Đông Nam giáp khu quy hoạch đô thị mới xã Đông Xá;

+ Phía Tây, Tây Bắc giáp tỉnh lộ 334;

+ Phía Đông Bắc giáp khu dân cư hiện trạng;

Thành phần hồ sơ quy hoạch  bao gồm bản vẽ A0 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch

- QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất

- QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- QH05: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- QH07B: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

- QH07C: Bản đồ định hướng cấp nước    

- QH07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH07E: Bản đồ quy hoạch cấp điện trung áp

- QH07F: Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ áp

- QH07G: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

- QH09: Đánh giá môi trường chiến lược

- QH10: Thiết kế đô thị

2. Thuyết minh (tổng số trang: 37 trang)

(dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]