Đồ án Quy hoạch chi tiết.
Date published: 03.07.2018 | 14:24
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển cao cấp Hòn Giai, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quang Ninh.

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết: 77,2ha.

+     Diện tích quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng biển cao cấp khoảng 30ha

+     Diện tích quy hoạch Khu mặt nước - Vùng đệm khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rừng, biển cao cấp khoảng 47,2ha.

Đồ án đã được phê duyệt năm 2016 .Ranh giới dự án được giới hạn như sau:

+     Phía Bắc cách 2 km là xã đảo Bản Sen.

+     Phía Đông cách 1 km là xã Đảo Quan Lạn.

+     Phía Tây cách 2 km là xã đảo Bản Sen.

+     Phía Nam cách 1,5 km là xã Đảo Quan Lạn.

Thành phần hồ sơ quy hoạch  bao gồm bản vẽ A0 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch

- QH02A: Bản đồ đánh giá hiện trạng

- QH02B: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH05: Bản vẽ thiết kế đô thị

- QH06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH06B: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- QH06C: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH07A: Bản đồ định hướng cấp nước    

- QH07B: Bản đồ quy hoạch thoát nước

- QH07C: Mặt bằng cấp điện hạ thế 0.4Kv

- QH07D: Mặt bằng cấp điện chiếu sáng

- QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

2. Thuyết minh (tổng số trang: 46 trang)

(dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]