Đồ án Quy hoạch chi tiết
Date published: 04.07.2018 | 10:20
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực từ cầu Vân Đồn 1, Vân Đồn 2, Vân Đồn 3 đến khu đô thị Cái Rồng, Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quang Ninh.

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Diện tích nghiên cứu quy hoạch chi tiết: 29,27ha. Thuộc xã Đông Xá, huyện Vân Đồn.

Ranh giới dự án được giới hạn như sau:

-   Phía Đông giáp Khu đô thị Cái Rồng;

-   Phía Tây giáp Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả;

-   Phía Nam giáp Biển ( Vịnh Bái Tử Long)

-   Phía Bắc giáp Biển.

Thành phần hồ sơ quy hoạch  bao gồm bản vẽ A0 +A3 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch

- QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng

- QH03: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH05: Bản vẽ thiết kế đô thị

- QH06A: Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH06B: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- QH07B: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

- QH07C: Bản đồ định hướng cấp nước    

- QH07D: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- QH07E: Bản đồ quy hoạch cấp điện

- QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật

- QH09: Đánh giá môi trường chiến lược

2. Thuyết minh (tổng số trang: 69 trang)

(dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]