Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

 

- Vị trí: Tại khu vực tổ 6, thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vị trí cụ thể như sau:

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết là 53418.9 m2

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện có

+ Phía Tây giáp đồi rừng lâm sinh

+ Phía Bắc giáp đồi rừng lâm sinh và khu dân cư hiện có

+ Phía Nam giáp khu dân cư , giáp với tuyến đường 334.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Dự thảo Quy định quản lý

+ Dự thảo Quyết định Phê duyệt

+ Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch

+ Bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí

QH02: Bản đồ hiện trạng và ranh giới quy hoạch

QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH05: Bản đồ quy hoạch san nền

QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH07a: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sang

QH07b: Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ áp

QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH09a: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH09b: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH10: Bản đồ quy hoạch Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

QH12: Sơ đồ thiết kế đô thị

Bản đồ nền địa hình

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b-lamnv)

Date published: 13.03.2018 | 22:59
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – Công Viên Hồ Mắt Rồng, xã Hạ Lòng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

 

- Vị trí: Tại khu vực tổ 6, thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vị trí cụ thể như sau:

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết là 53418.9 m2

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện có

+ Phía Tây giáp đồi rừng lâm sinh

+ Phía Bắc giáp đồi rừng lâm sinh và khu dân cư hiện có

+ Phía Nam giáp khu dân cư , giáp với tuyến đường 334.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Dự thảo Quy định quản lý

+ Dự thảo Quyết định Phê duyệt

+ Tờ trình xin thẩm định, phê duyệt quy hoạch

+ Bản vẽ

QH01: Sơ đồ vị trí

QH02: Bản đồ hiện trạng và ranh giới quy hoạch

QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH05: Bản đồ quy hoạch san nền

QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH07a: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sang

QH07b: Bản đồ quy hoạch cấp điện hạ áp

QH08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH09a: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH09b: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH10: Bản đồ quy hoạch Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH11: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

QH12: Sơ đồ thiết kế đô thị

Bản đồ nền địa hình

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b-lamnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]