Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

 

- Phạm vi nghiên cứu: Tại khu vực hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

+ Phía Tây Bắc, Đông Bắc giáp Khu đô thị Hải Đăng FPT

+ Phía Tây Nam giáp Khu đô thị mới Đông Bắc cảng Cái Rồng

+ Phía Đông Nam giáp vịnh Bái Tử Long.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Bản vẽ

01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

05: Bản đồ quy hoạch Giao thông

06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

07: Bản đồ quy hoạch san nền

08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

09: Bản đồ quy hoạch Cấp nước

10: Bản đồ quy hoạch Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

11: Bản đồ quy hoạch Cấp điện trung áp

12: Bản đồ quy hoạch Cấp điện hạ áp

13: Bản đồ quy hoạch Cấp điện chiếu sáng

14: Bản đồ quy hoạch Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

15: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược DMC

16: Thiết kế đô thị

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 14.03.2018 | 23:17
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – Khu đô thị Ocean Park Tại Khu Vực Hòn Cặp Xe, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

 

- Phạm vi nghiên cứu: Tại khu vực hòn Cặp Xe, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

+ Phía Tây Bắc, Đông Bắc giáp Khu đô thị Hải Đăng FPT

+ Phía Tây Nam giáp Khu đô thị mới Đông Bắc cảng Cái Rồng

+ Phía Đông Nam giáp vịnh Bái Tử Long.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

+ Thuyết minh

+ Bản vẽ

01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

05: Bản đồ quy hoạch Giao thông

06: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

07: Bản đồ quy hoạch san nền

08: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

09: Bản đồ quy hoạch Cấp nước

10: Bản đồ quy hoạch Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

11: Bản đồ quy hoạch Cấp điện trung áp

12: Bản đồ quy hoạch Cấp điện hạ áp

13: Bản đồ quy hoạch Cấp điện chiếu sáng

14: Bản đồ quy hoạch Tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

15: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược DMC

16: Thiết kế đô thị

           

Định dạng tài liệu: Thuyết minh định dạng word (.doc), Bản vẽ Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]