Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 2.030 ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu tại khu vực xã Đài Xuyên, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

Cụ thể:

- Phía Đông và Bắc giáp lạch Tiên Yên.

- Phía Tây và Nam giáp khu vực đồi, núi, rừng hiện trạng.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

Phần Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp (.doc)

Phần bản vẽ:

KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

KT02: Bản đồ hiện trạng đánh giá hiện trạng

KT03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

KT04: Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

KT05: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

KT06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

KT07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

KT08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

KT09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường và DMC

Bản đồ nền địa hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(bnt -nvl)

Date published: 03.04.2015 | 11:50
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Khu vực cảng và đô thị phía Bắc đảo Cái Bầu – Khu kinh tế Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 2.030 ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu tại khu vực xã Đài Xuyên, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn.

Cụ thể:

- Phía Đông và Bắc giáp lạch Tiên Yên.

- Phía Tây và Nam giáp khu vực đồi, núi, rừng hiện trạng.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

Phần Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp (.doc)

Phần bản vẽ:

KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

KT02: Bản đồ hiện trạng đánh giá hiện trạng

KT03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

KT04: Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

KT05: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

KT06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

KT07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

KT08: Bản đồ quy hoạch cấp điện

KT09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường và DMC

Bản đồ nền địa hình

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(bnt -nvl)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]