Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 1.500 ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu bao gồm toàn bộ đảo Ngọc Vừng, thuộc quần đảo Vân Hải, Huyện Vân Đồn. Phạm vi ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đảo Vạn Cảnh

- Phía Tây và phía Đông giáp vịnh Bái Tử Long

- Phía Nam giáp  đảo Phượng Hoàng- Đất Nất.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

Phần Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp (.doc)

Phần bản vẽ:

KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

KT02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

KT03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

KT04: Bản đồ đánh giá đất xây dựng

KT05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

KT06: Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

KT07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

KT08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

KT09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

KT10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

KT11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

KT12: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược (DMC)

Bản đồ nền địa hình

Bản đồ thiết kế đô thị (.jpg)

Bản vẽ phối cảnh (.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file anh khổ lớn (.jpg), thuyết minh file word (.doc)

(bnt-nvl)

Date published: 03.04.2015 | 11:47
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu Khu vực đảo Ngọc Vừng – Khu kinh tế Vân Đồn – Tỉnh Quảng Ninh - tỷ lệ 1/2000

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 1.500 ha

Vị trí: Khu vực nghiên cứu bao gồm toàn bộ đảo Ngọc Vừng, thuộc quần đảo Vân Hải, Huyện Vân Đồn. Phạm vi ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đảo Vạn Cảnh

- Phía Tây và phía Đông giáp vịnh Bái Tử Long

- Phía Nam giáp  đảo Phượng Hoàng- Đất Nất.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

Phần Thuyết minh:

Thuyết minh tổng hợp (.doc)

Phần bản vẽ:

KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

KT02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

KT03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

KT04: Bản đồ đánh giá đất xây dựng

KT05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

KT06: Sơ đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

KT07: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

KT08: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

KT09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

KT10: Bản đồ quy hoạch cấp điện

KT11: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

KT12: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược (DMC)

Bản đồ nền địa hình

Bản đồ thiết kế đô thị (.jpg)

Bản vẽ phối cảnh (.jpg)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file anh khổ lớn (.jpg), thuyết minh file word (.doc)

(bnt-nvl)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]