0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết 1/500 trung tâm văn hóa – thể thao xã Đông Xá huyện Vân Đồn

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Diện tích nghiên cứu quy hoạch tổng mặt bằng: 6.463,5m2.

Ranh giới dự án được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Đông, Nam, Tây giáp đất Nông nghiệp;

Thành phần hồ sơ quy hoạch  bao gồm bản vẽ A2 (định dạng file cad .dwg) và thuyết mình (định dạng file word):

1. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Sơ đồ vị trí và ranh giới lập quy hoạch

- QH02: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH03: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan, chỉ giới đường đỏ

- QH04: Thiết kế đô thị

- QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2. Thuyết minh (tổng số trang: 20 trang)

(dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi