0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện quy hoạch bưu chính viễn thông đến cuối năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file  (.doc)

Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện quy hoạch bưu chính viễn thông đến cuối năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 - Căn cứ quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh  ngày 23/3/2009 về phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức công bố và triển khai quy hoạch đến tất cả các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các doanh nghiệp liên quan về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin để nắm bắt, xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển về bưu chính, viễn thông đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.

- Mục tiêu của đồ án Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện quy hoạch bưu chính viễn thông đến cuối năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Phát triển các dịch vụ tài chính mới như: dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thu, phát cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ (thu tiền bảo hiểm nhân thọ, thu tiền điện, điện thoại, nước….; Phát triển các dịch vụ đại lý cho viễn thông như phát hóa đơn, thu cước, tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ. Phát triển mạng viễn thông theo hướng hội nhập với truyền thông. Các trường học, bệnh viện kết nối và sử dụng có hiệu quả dịch vụ Internet, có sự liên kết phối hợp giữa các sở ban ngành trong tỉnh. Các sở, ban ngành, chính quyền cấp tỉnh và huyện xã được kết nối Internet vào mạng diện rộng của tỉnh; Đảm bảo các dịch vụ trong môi trường Internet cho phép phát triển dịch vụ hành chính, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, tài chính, hải quan.....

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện quy hoạch bưu chính viễn thông đến cuối năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi