0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.doc)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

- Phạm vi thực hiện điều tra hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước được tiến hành điều tra tỷ lệ 1:25.000 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 1.236,5 km2 gồm các xã phường, thị trấn, thành phố sau: Thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Lập Thạch, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Sông Lô

- Mục tiêu của đồ án Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : Điều tra, đánh giá tình hình xả nước thải, biến động số lượng, tổng lượng nước thải của các đối tượng xả nước thải, các nguồn xả nước thải vào nguồn nước, các nguồn tiếp nhận nước thải. Đánh giá được hiện trạng xả nước thải của các nguồn thải trên địa bàn tỉnh. Thống kê được các nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kệt, suy thoái do các hoạt động xả nước thải trên địa bàn tỉnh. Thành lập bản đồ khoanh vùng các nguồn nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nguồn nước từ hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh .

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, thống kê các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

+ Các văn bản pháp lý

(huycuong-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi