0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo khảo sát hiện trạng lưới điện các huyện, thành phố phục vụ quy hoạch phát triển điện lực, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file  (.doc)

Báo cáo khảo sát hiện trạng lưới điện các huyện, thành phố phục vụ quy hoạch phát triển điện lực, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 - Về việc khảo sát thu thập số liệu lập đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần Quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ thế sau các trạm 110kV, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng điện Thành Đạt đã phối hợp với Sở Công thương Bà Rịa- Vũng Tàu tiến hành khảo sát và thu thập số liệu để xây dựng đề án quy hoạch.

- Nội dung báo cáo: Làm việc với Điện lực các huyện, thành phố để thu thập các số liệu về:

  + Tình hình tiêu thụ điện năng 5 thành phần kinh tế.

  + Công suất lớn nhất, điện nhận lưới, tổn thất, giá bán điện bình quân.

  + Danh mục về quy mô, vốn đầu tư lưới điện trung hạ thế giai đoạn 2011-2015 (kể cả vốn khách hàng đầu tư).

  + Kế hoạch phát triển lưới điện trung hạ thế đến năm 2025

  + Danh mục lưới điện trung hạ thế hiện hữu.

- Mục tiêu của đồ án Báo cáo khảo sát hiện trạng lưới điện các huyện, thành phố phục vụ quy hoạch phát triển điện lực, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Việc thu thập số liệu đầy đủ, thiết thực từ các cơ quan, đơn vị liên quan có tính chất quan trọng để làm cơ sở tổng hợp, đánh giá, dự báo nhu cầu điện, tính toán cân đối nhu cầu điện và thiết kế quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ thế có tính kết nối và khả thi cao nhằm đảm bảo cung cấp điển ổn định, độ tin cậy cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh BR-VT trong giai đoạn 10 năm tới.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo khảo sát hiện trạng lưới điện các huyện, thành phố: thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc, huyện Câu Đức, huyện Tân Thành.

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi