Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch

- Bảng tính toán kinh phí đồ án quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

- Thuyết minh đồ án  điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tháp Chàm 2, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản vẽ vị trí lập quy hoạch

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản vẽ phân lô chi tiết

- Bản vẽ ranh giới thu hồi Tháp Chàm

- Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ cơ cấu sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 20.01.2021 | 12:49
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình xin phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Đề cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch

- Bảng tính toán kinh phí đồ án quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư Tháp Chàm 1 thuộc phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

- Thuyết minh đồ án  điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Tháp Chàm 2, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản vẽ vị trí lập quy hoạch

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản vẽ phân lô chi tiết

- Bản vẽ ranh giới thu hồi Tháp Chàm

- Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

- Bản vẽ cơ cấu sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]