Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 13.01.2021 | 10:28
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 – Báo cáo chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]