Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận năm 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 14.01.2021 | 09:09
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch phát triển điện lực - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận năm 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]