Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển nghành Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

*) Bảng tính:

- Phụ lụcquy hoạch phát triển nghành Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 22.01.2021 | 15:45
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch phát triển nghành Nông - Lâm - Thủy sản giai đoạn 2011-2020 vùng - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo thuyết minh quy hoạch phát triển nghành Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

*) Bảng tính:

- Phụ lụcquy hoạch phát triển nghành Nông - Lâm - Thủy sản tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]