Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Nghị quyết về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Ninh Thuận

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 16.01.2021 | 08:18
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Nghị quyết về việc Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Ninh Thuận

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]