Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định định về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới Bưu chính, chuyển phát tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định định phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 18.01.2021 | 13:30
Available in Ebook

Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử giai đoạn 2006 – 2010, định hướng đến năm 2020 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định định về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới Bưu chính, chuyển phát tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định định phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]