Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 thích ứng biến đổi khí hậu

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 thích ứng biến đổi khí hậu

Định dạng tài liệu: (.doc), (pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 12.01.2021 | 10:45
Available in Ebook

Báo cáo Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn - Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 thích ứng biến đổi khí hậu - Quy hoạch chung tỉnh Ninh T

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 thích ứng biến đổi khí hậu

- Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 thích ứng biến đổi khí hậu

Định dạng tài liệu: (.doc), (pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]