Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

- Bảng cân bằng sử dụng đất quy hoạch P.A 1

- Bảng cân bằng sử dụng đất quy hoạch P.A 2 chọn

- Bảng tính cấp điện

- Bảng tính cấp nước

- Bảng tính phụ tải

- Bảng tọa độ xy

- Bảng thống kê đường

- Bảng Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

- Bản đồ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ thiết kế đô thị

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch cao tọa độ

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường bộ

- Bản đồ quy hoạch hệ thống điện và thông tin

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch đường dây đường ống

- Bản đồ điều chỉnh dao long

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 19.01.2021 | 09:57
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt đồ án chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên trục đường đôi phía Nam vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất

- Bảng cân bằng sử dụng đất quy hoạch P.A 1

- Bảng cân bằng sử dụng đất quy hoạch P.A 2 chọn

- Bảng tính cấp điện

- Bảng tính cấp nước

- Bảng tính phụ tải

- Bảng tọa độ xy

- Bảng thống kê đường

- Bảng Định mức chi phí lập đồ án quy hoạch

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

- Bản đồ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan

- Bản vẽ thiết kế đô thị

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ quy hoạch san nền

- Bản đồ quy hoạch cao tọa độ

- Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường bộ

- Bản đồ quy hoạch hệ thống điện và thông tin

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch đường dây đường ống

- Bản đồ điều chỉnh dao long

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]