Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Hình hiện trạng

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí nghiên cứu lập quy hoạch

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và VSMT

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (dwg), (.png)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 19.01.2021 | 08:57
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Hình hiện trạng

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí nghiên cứu lập quy hoạch

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và VSMT

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: (.doc), (dwg), (.png)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]