Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 - Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tính tổng hợp chi phí lập quy hoạch

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản dồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch chiều cao

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 19.01.2021 | 08:11
Available in Ebook

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm – Q

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Bìa thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 - Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Bìa điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu dân cư hai bên đường dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Ngô Gia Tự với đường Lê Duẩn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Bảng tính tổng hợp chi phí lập quy hoạch

*) Bản vẽ:

- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

- Bản đồ đánh giá quỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản dồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch chiều cao

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ quy hoạch phân lô

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.dwg), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]