Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2019 tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 12.01.2021 | 10:24
Available in Ebook

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2019 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2019 tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]