Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản tóm tắt cơ sở hạ tầng huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Slide báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 11.01.2021 | 10:45
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản tóm tắt cơ sở hạ tầng huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Slide báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]