Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản quyết định về việc quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Phụ lục, phụ biểu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 11.01.2021 | 12:49
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

- Văn bản quyết định về việc quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Phụ lục, phụ biểu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 huyện Thuận Bắc - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]