0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2025

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.jgg), (.doc)

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2025

- Đối tượng quy hoạch: Siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Quy hoạch tập trung vào việc phát triển các siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm đảm bảo cho các hoạt động bán buôn, bán lẻ, xuất - nhập khẩu và xúc tiến thương mại trên địa bàn.

+ Về thời gian: Xác định quy hoạch phát triển siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ giai đoạn 2013- 2025.

 - Dự án quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2025 bao gồm 5 phần:

  + Chương 1: Thực trạng phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2013

  + Chương 2: Thực trạng phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006 - 2013

  + Chương 3: Dự báo xu hướng phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2025

  + Chương 4: Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2025

  + Chương 5: Các giải pháp thực hiện quy hoạch

- Mục tiêu của “Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2025” là: Giúp xác lập quy hoạch phù hợp với triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển thị trường và các hoạt động thương mại và làm cơ sở để thực thi công tác quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ giai đoạn 2013 - 2025. Làm cơ sở cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi xây dựng các dự án đầu tư phát triển siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh.

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2025

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2025

- Bản vẽ: 

+ Bản đồ quy hoạch mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2025

+ Bản đồ thực trạng mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2025

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi