Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 14.01.2021 | 13:23
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nhân lực năm 2011 – 2020 tỉnh Ninh Thuận - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 – 2020

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]