Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nghành du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

- Bản đồ  hiện trạng phát triển du lịch

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nghành du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10

Date published: 14.01.2021 | 12:48
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển nghành du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nghành du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

- Bản đồ  hiện trạng phát triển du lịch

- Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nghành du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]