Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nghành thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghành thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Date published: 14.01.2021 | 13:04
Available in Ebook

Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển nghành thê dục thể thao tỉnh Ninh Thuận - Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nghành thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nghành thể dục thể thao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]